Stiga SBL 327 V

€ 229,00

Stiga SBL 327 V

€ 229,00

Werkt op 2 takt benzine